Historia placówki

     

 ,,Dom Opatrzności”  dla dzieci i młodzieży oraz Dom dla dzieci i młodzieży ,,Nadzieja” to placówki opiekuńczo – wychowawcze  prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej powstałe w procesie standaryzacji z istniejącej dotychczas (od 1 stycznia 2006 roku do 31 sierpnia 2019 roku) Katolickiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.  Mieszczą się one w odrestaurowanych budynkach folwarcznych należących do rodziny Potockich, które były wcześniej Zespołem zaplecza mieszkalno - ogrodowo - gospodarczego. 
         W 1854 r. z inicjatywy Zofii Dietrichstein -   siostry Alfreda Potockiego  pałac wraz z ogrodem zostaje przekazany Matce Antoninie Mirskiej i założonemu przez nią Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej na fundację Instytutu Łąckiego Sierot Wiejskich. W tym samym czasie  zostaje również wybudowane przez Alfreda Potockiego,  wymienione wyżej zaplecze gospodarcze, które przez lata pełniło bardzo różne role. Mieściła się tu  kuźnia, oborczarnia, oranżeria, stajnie i mieszkanie dla ogrodnika. 
         Zawirowania polityczne w Polsce powojennej doprowadziły do likwidacji istniejącego ''domu dla sierot", na który został przeznaczony wspominany powyżej pałac, lecz nie zgasiły myśli i pragnień  Sióstr Opatrzności Bożej - duchowych córek  Antoniny Mirskiej. 
W 1995 roku z inicjatywy S. Barbary Grycman zniszczony obiekt gospodarczy stał się własnością Zgromadzenia i został przeznaczony na dzieło wynikające z charyzmatu Założycielki, tj.  dla dzieci, które z różnych przyczyn utraciły swój rodzinny dom, doświadczyły "sierocej doli". Ogromne pragnienie powrotu do charyzmatu Zgromadzenia gdzie przed laty w Łące istniał dom dla dzieci osieroconych, przy zaangażowaniu s. Barbary  i wielu ludzi "dobrej woli'' stawał się coraz bardziej realny. I tak w 1998 r. rozpoczął się remont  budynków  i trwał do 2005 r. Pierwsze dzieci przekroczyły próg odrestaurowanego  domu  ówczesnej Katolickiej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej dnia 5 stycznia 2006 roku. 
           Na początku nasz dom był placówką socjalizacyjną dla 30 dzieci od 3 do 18 roku życia, z możliwością kontynuowania nauki po ukończeniu 18 lat oraz placówką interwencyjną dla dziewcząt powyżej 10 roku życia. W  2007  roku zmieniono placówkę interwencyjną dla dziewcząt na placówkę interwencyjną dla niemowląt przygotowywanych do adopcji lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Trwało to do 2010 roku. Rok 2011 przyniósł nam Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a wraz z nią duże zmiany w prowadzeniu dotychczasowych placówek opiekuńczo – wychowawczych. W szeroko pojętym procesie de instytucjonalizacji z dniem 1 września 2019 roku, w miejsce 30 osobowej placówki powstały dwa domy dla dzieci i młodzieży:  ,,Dom Opatrzności”  dla dzieci i młodzieży oraz Dom dla dzieci i młodzieży ,,Nadzieja”.

 

 

DARCZYŃCY:

     Dyr. Adam Typorowicz – Zakład Gazowniczy Rzeszów, Greinplast Krasne, Prezes Jerzy Rybczyński i Halina Górska – Centrostal Katowice, Dyr.Jan Bełz Las Pol Sokołów Zamysłów, Ks.Bogdan Cisek Northampton Anglia, Cecylia i Tadeusz Ciesliński USA, Dyr.gener.NIK Józef Górny, Andrzej Pasternak Rzeszów-Warszawa, Prezes Antoni Józefowicz ELMO Siedlce Sp.z o.o, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowe Miasto Rzeszów, Dyr. Mirosław Drygas POLMOS Lublin, Prezes Bogdan Pastuszko Karpacka Spółka Gazownictwa Tarnów, Dyr. Bogdan/Zbigniew Lisiecki i Porty Lotnicze Warszawa, Prezezs Kazimierz Ferenc Pol.Sieci Ener.Warszawa, ALMIK Łańcut, Justyna Tokarz Rzeszow, Premier Marek Belka Warszawa, Prezes Stanisława Paściak Centrostal Rzeszow, Prezs Ester Lauder Wiesław Skrobowski Warszawa, Prezes WIST Tadeusz Slisz, Gazownictwa Krystyna Ruszel Rzeszow, Wójt Gminy Krasne, dyr.Zelmeru Krystyna Oborska, dyr. Bogdan Madera, rzeszó,Janusz Chorzempa ła.ka,Jadwiga Andrzej Pióro Kraczkowa, Multifarb Rzeszów, VNH Fabryka Grzejników Gliwice Wałcz Sławomir Drozdżał, Preezs Antoni Śliżak Łańcut EKO Pucek Rzeszów, Wavin Metalplast Buk Sp.z o.o.,NOWY STYL Krosno, Marmi Dębica, Inżynieria Rzeszó, Kruszgeo Rzeszów, Maria Bohusz Szyszko Anglia, Henryk Sowa Anglia-Walia, Fundacja Hilton Kalifornia, R-Press Nowiny Rzeszów, Gospodarstwo Ogrodnicze Trzebownisko, Ferbud Rzeszów, Euro Agro Warszawa, Fakro Nowy Sącz, Leszek Ślisz Łąka, BGŻ Warszawa, RZE Teren-Rzeszów, WFOŚ i GW Rzeszów Prezes Stanisław Żwiruk, Fundacja Dar Serc Rzeszów, E.LECLERC Zbigniew Sulikowwski Warszawa, Fundusz Europejski Warszawa, Fundusz Kościelny Warszawa, Telewizja Polska S.A. Warszawa, Telewizja Regionalna Rzeszów, Cementownia S.A. Górażdże Opole, Mostostal Rzeszów, Andrzej Synowiec Rzeszów, LAFARGE-NIDA GIPS Warszawa, KRUS Warszawa, RCMB Rzeszów,Dyr. Zygmunt Sosnowski AWRSP Rzeszów, NTB Głogów, Józef Ciasnocha Łąka, Paulina i Ludwik Śliwa Anglia, Iwona i Krzysztof Teodorczyk Wola Prażmowska, AMBRA Jan P alikot Warszawa, KORAL Nowy Sącz, WATKEM Wiesłąw Putera Rzeszów, POLSKA WIEŚ 2000 Warszawa, Jacek Krajewski Borek,Wspólnota WIELINGBRONGH Anglia, Państwo Srokowie Anglia, Koło SPK Anglia, Jolanta,Jerzy Ryś Rzeszów, Natalia Jakobczak Rzeszó, Ewa Hano Mielec, Anna Ernest Randall USA, Andrzej Kopeć Rzeszów, Maria Niemiec U.M. Rzeszów, Maria Szlasa Warszawa, Ewa Kubit Krosno, Grzegorz Wrona Rzeszów, Dyr. Stanisław Surmacz, Przed.Wielobranżowe”Stand”, Łąka, Panowie Andrzej Homa, Henryk Borkowski - Przed.Wielobranżowe”Stand”, Łąka,Staniław Moskal inspektor nadzoru,Wiesław Gorczak projektant, Józef Michałek Łukawiec, Ks Dr Adam Podolski, Ryszard Walas WIDOK Rzeszów/Głogów Małopolski, HEATING INSTGAZ Rzeszów, Tadeusz SEMIK Rzeszów, WSK Rzeszów Dyr.Katarzyna Kubit, PZU S.A.Rzeszów, Polska Tel.Komórkowa Centertel SP zo.o. Prez.Sławomir Skrodzki, Senator RP Zbigniew Romaszewski, Zakłąd Wykonastwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Dyr. Józef Kula,ks Stanisław Michał Dziura Bruksela Belgia,Fundacja im.Józefa SliszaWarszawa,Gmina Trzebownisko Wójt Tadeusz Dynia i Marian Bartnik, Marzena M.Kuchowska Głogów Małopolski, Prezes Roman Popek R-PRESS,Xenia Popowicz Katowice, Ks.Józef Jacek EXING EICHENDORF Niemcy, Bank Gospodarki Żywnościowej Warszawa Dyr. Izabela Mościcka, Darczyńcy anonimowi.

  Wychowankowie i Siostry KPOW składają podziękowania za dary serca

Wspierają nas: